Power-to-X är en del av Nestes framtida produktion

Neste, som är ledande inom utveckling och produktion av HVO, arbetar med flera framtida råvaror och inte minst teknik som kan bidra till att stärka den gröna omställningen.

I den här processen är Power-to-X en av de mest omtalade teknikerna. Power-to-X-tekniken gör det möjligt att omvandla el till vätgas, andra bränslen och till och med kemikalier, vilket skulle kunna bidra till att lösa dilemmat med att lagra förnybar energi.

Nyckeltekniken är elektrolys, där vätgas produceras från koldioxid och vatten med hjälp av elektricitet genom att vattenmolekylerna delas upp. Med hjälp av el från förnybara källor, t.ex. vind- eller solenergi, kan tekniken användas för att producera vätgas.

Power-to-X gör det möjligt att helt övergå till förnybar energi med minimala förändringar av befintlig infrastruktur för transport, uppvärmning och industri. Genom att använda industriella koldioxidutsläpp som råmaterial kan power-to-x-tekniken bidra till att omvandla det nuvarande problemet med växthusgasutsläpp till en lösning.

Foto: Neste

Nestes Power-to-X-status här och nu

Neste har anställt ett innovationsteam som vicepresidenten för “Förnybart väte och PtX” på Neste, Outi Ervasti, leder. Teamet hjälper till att utveckla användningen av väte och en spännande ny lösning som kommer att hjälpa till att producera förnybar energi baserad på Power-to-X.

Läs mer om Nestes team här

Hur ser framtiden ut?

På lång sikt kan vätgas också förvandlas till ett bränsle i sig självt, vilket har stor potential för tunga transporter.

Även om mycket pengar och tid läggs ner på utvecklingen är det fortfarande en del tid kvar innan den verkligen blir relevant. Experterna från Neste uppskattar att det kan ta ungefär ett decennium innan produktionen är på en nivå som kan användas för den breda marknaden.

2022-03-21T09:56:56+01:00
Go to Top