Biofuel Express Insight har inte funnits tillgänglig särskilt länge, men kundportalen har redan fått en positiv feedback från Biofuel Express kunder:

”Med Biofuel Express Insight-portalen har Biofuel Express höjt ribban rejält. Jag önskar att andra leverantörer också skulle kunna tillhandahålla sådan kvalitet på data. Portalen har blivit ett viktigt verktyg för vår grupp, och den används i stor utsträckning i olika funktioner och geografiska områden – från inköp till företagskontrollanter, bränsleförvaltare och naturligtvis – hållbarhetsavdelningen,” säger en av Biofuel Express kunder, som är en strategisk inköpare för en av Skandinaviens ledande kollektivtrafikoperatörer.

Återkopplingen från flera kunder har varit att portalen kan hjälpa till att skapa nya affärer och kunder genom det systematiska arbetet med rapportering av växthusgasutsläpp, vilken kan användas för att förbättra företagens gröna portfölj och dokumentera den positiva miljöpåverkan som den har på de städer och kommuner där de verkar.

Den positiva återkopplingen från kunderna glädjer särskilt Mads Tarpgaard, COO och CFO på Biofuel Express, som har varit delaktig i utvecklingen av klimatrapporteringsverktyget:

”För oss har det handlat om att möta våra kunders behov för att kunna dokumentera deras framsteg på klimatområdet, samtidigt som vi känner oss trygga med processen. Här har nyckelorden varit transparens och säkerhet. Det är viktigt att våra kunder får validerad och bearbetad data som är tillförlitlig och som kan fungera som riktmärken för företagets interna arbete med miljö och klimat,” säger Mads Tarpgaard om förutsättningarna för utvecklingsprocessen och det ökade behovet av klimatdokumentation.

Portalen har utvecklats i samarbete med Fremsyn, ett danskt konsultföretag som specialiserat sig på gröna konverteringslösningar och Kapacity, som är en av Microsofts ledande data- och analyspartners. Partnerna har varit särskilt viktiga när det gäller saker som säkerhet, datakvalitet och spetsteknik.

Om du vill veta mer om Biofuel Express Insight och ditt företags möjligheter att använda portalen får du gärna kontakta oss, helt utan förpliktelser:

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40