Vi kommer löpande att presentera några av de hårt arbetande medarbetarna som är anställda hos Biofuel Express och som fungerar som Biofuel Express DNA.

Vi har nu kommit till Finn Bjarne Poulsen, som ansvarar för lastbilsdelen främst i Danmark, men också andra platser i Europa som Tyskland och Nederländerna.

Finn har lång erfarenhet med sina mer än 20 år inom oljeindustrin och tidigare erfarenhet inom transport- och transportindustrin. Det betyder att Finn har stor allmän kunskap om transporter och bränslen, och han använder den för att ge våra kunder bästa service och råd.

Finn är passionerat intresserad av grön omställning och fokuserar på hållbarhet och miljövänliga initiativ och är en riktig nörd när det gäller produkter och marknaden. Han betonar särskilt tillförlitlighet och tillgänglighet vad gäller kundrelationen.

Personligen är Finn mycket aktiv genom en hälsosam livsstil, med ett stort intresse för kost och träning, däribland golf och badminton.

Om du behöver råd och vägledning om konvertering till biobränslen, bulkanläggningar eller utrustning är det Finn som ska kontakta.

Finn Poulsen

Finn Poulsen 
fp@biofuel-express.com
+45 53 88 79 89

Läs mer om teamet