Måndagen den 8 februari 2021 öppnar Biofuel Express en ny station i Mariestad i Sverige där det blir möjligt att fylla på gröna bränslen.

Stationen kommer att finnas vid Ullervads trafikplats, vid motorväg E20 och rastplats Sandbäcken.

Det kommer att vara möjligt att tanka både B100 Biodiesel RME Premium, Neste MY HVO100 Förnybar Diesel, diesel och AdBlue.

Anläggningen i Mariestad är en av flera stationsöppningar för Biofuel Express år 2021, vilket kommer att bidra till att öka tillgången på de fossilfria produkterna.

”Vi har flera möjligheter att tanka i både Göteborgs- och Stockholmsområdet, men vi har ännu inte haft någon som verkligen ansluter de två områdena till varandra. Mariestad-stationen kommer därför att fungera som ett bra tillfälle att tanka grönt på vägen mellan de två platserna, om du t.ex. kör från norr till Göteborg eller vice versa, säger Clemen Rasmussen, partner i Biofuel Express.

De olika fossilfria produkterna vid stationerna minskar växthusgaserna, till skillnad från vanlig fossil diesel som ökar koldioxidavtrycket. B100 Biodiesel RME Premium kan minska koldioxidutsläppen med upp till 70 % och HVO100 Renewable Diesel med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel. På samma sätt kan de lokala partiklarna minskas med upp till 33 % genom att använda HVO Förnybar Diesel.

Det är inte heller nödvändigt att ändra eller modifiera fordonet eftersom bränslena är kompatibla med vanlig diesel. Därför kan de också blandas i vanlig diesel efter behov.

Stationen är obemannad och det är därför möjligt att tanka dygnet runt. Det går att använda såväl högfarts- som lågfartspumpar så att både stora och små bilar kan tanka där (130/40 liter i min. i pumparna).

Det kommer att vara möjligt att betala med Biofuel Express-kort vid stationer såväl som vanliga betalningskort som t.ex. VISA, MasterCard och andra.

Biofuel Express ser fram emot att få välkomna dig till den nya stationen i Mariested där vi kommer att kunna erbjuda våra kunder fossilfria och högkvalitativa bränslen till bra priser.