Mycket har redan gjorts för att göra städer grönare och hus mer isolerade och mer självförsörjande, men det förändrar inte det faktum att byggindustrin fortfarande är en stor miljöbov, särskilt när det gäller dess totala koldioxidutsläpp.

Det betyder också att mer behöver göras för att minska koldioxidutsläppen till förmån för klimatet och för en mer hållbar utveckling i branschen. En relativt enkel lösning är att ersätta fossila bränslen (diesel) med fossilfria alternativ som B100 Biodiesel RME Premium, som produceras lokalt av hållbar raps och som minskar koldioxidutsläppen med upp till 70% jämfört med vanlig diesel.

Entreprenadmaskiner och fordon kan tankas med B100 biodiesel utan att de behövs stora investeringar i ny utrustning. Det enda som krävs är att man i början kanske behöver byta bränslefilter oftare eftersom biodiesel har en rengörande effekt.

Se mer om RME och och dess egenskaper här

Rapsmetylestrar för betongindustrin

Förutom utbyte eller blandning av själva bränslet i maskiner och fordon, kan biodiesel i form av rapsfrömetylester också användas effektivt i betongindustrin, där RME kan användas istället för fossila produkter. På detta sätt kan bland annat kolväteföroreningar (HC) minskas och bortskaffningskostnaderna minskas.

Användning av RME inom betongindustrin har flera fördelar, däribland:

  • Inga ångor släpps ut till inomhusklimatet från oljan som absorberas i den färdiga betonggjutningen

  • Det är ett hållbart och fossilfritt alternativ från en förnybar källa

  • Bytet från fossil olja till vegetabilisk olja har i praktiken haft positiva resultat utan betydande tekniska svårigheter

  • Normalt kan slam och annat avfall från betongtillverkningen innehålla höga kolvätekoncentrationer i traditionell fossil olja, vilket elimineras med hjälp av RME

  • Det finns en enorm miljöfördel som är särskilt fördelaktig för de anställda som arbetar med betongen, eftersom de undviker att utsättas för de skadliga kolväteutsläppen

Olja behövs vid tillverkning av betongkonstruktioner och betongelement för att säkerställa hög kvalitet och en god och beständig ytbehandling. Det används speciellt i förebyggande syfte så att betongen inte brinner fast och lossar lättare från formarna och produktionsanläggningarna.

Så om ditt företag vill sätta upp ambitiösa klimat- och miljömål kan du gärna kontakta oss för att ta reda på mer om dina alternativ för omvandling till en fossilfri och hållbar verksamhet.

B100 construction

Jacob Nilsson LI

Jacob Nilsson
jn@biofuel-express.com
+ 46 76 306 63 70

Stationer nära