Det kan finnas många anledningar till att du som företag inte har gjort något åt dina CO2-utsläpp ännu – kanske har du ett mindre företag med begränsade resurser, eller kanske det är på grund av begränsad tillgänglighet av gröna bränslen. Men det finns inga ursäkter för att inte tänka på dina anställda, deras arbetsförhållanden eller på miljö och klimat.

Men det behöver inte vara svårt att bli grön här och nu, och det behöver inte heller bli en stor utgift. Om du har ett litet eller medelstort företag kan det vara dyrt att investera i en stor tankanläggning, och det är därför inte en realistisk lösning vare sig det gäller ekonomi eller funktionalitet, om maskinerna kanske placeras på olika platser under en längre tid.

Med en IBC-palltank på 1000 liter HVO100 Neste MY Förnybar Diesel kan vi på Biofuel Express hjälpa dig att snabbt konvertera till något grönare. Tanken kan placeras där arbetet utförs, till exempel på en byggarbetsplats där fordonen parkeras för natten, eller tas med på en släpvagn. Det är helt upp till dig vad som passar dig bäst …

HVO100 Förnybar Diesel är syntetisk diesel som främst tillverkas av rester och avfall från kött- och fiskindustrin. Fördelarna med att använda HVO som bränsle i maskinerna istället för fossil diesel är många.

Det kan särskilt nämnas att:

 • Växthusgaser minskar med upp till 90 % beroende på hela bränslets livscykel
 • Skadliga partiklar reduceras med upp till 33 %, vilket är fördelaktigt för anställda och andra i lokalsamhället
 • skadliga gaser som NOx och CO reduceras avsevärt
 • Mindre rökutveckling och luktproblem
 • Avgasbuller minskar

IBC-lösningen inkluderar:

 • Komplett pumpaggregat utvecklat för HVO
 • Pumphastighet på 40 liter / min. Inkl. Mått
 • Självsugande pump med bypass
 •  5-meter lång slang
 • Automatisk pistol
 • Bottenfilter och beslag
 • 220 volt

HVO100 är helt kompatibel med vanlig diesel och kan därför användas antingen 100 % ren eller blandas som man vill. Det innebär att man inte behöver investera i ny utrustning och är därför ett av de snabbaste och enklaste sätten att bli fossilfri om man vill möta den växande efterfrågan på bättre och grönare lösningar.
Så oavsett om du arbetar inom golfindustrin, har trädgårdsodling, skogsbruk eller jordbruk, eller jobbar inom byggbranschen eller något helt annat, så är detta första steget på vägen mot en grön omvandling …

Om du har några frågor om hur vi kan hjälpa ditt företag med en IBC-tanklösning kan du kontakta oss, helt förutsättningslöst:


Jacob Nilsson LI

Jacob Nilsson
Tel.: +46 (0) 76 30 66 370
E-post: jn@biofuel-express.com