En av de dödsorsaker som ofta passerar obemärkt förbi är luftföroreningar utomhus vad beträffar miljöfrågor i dagens samhälle. Luftföroreningar utomhus förorsakar faktiskt nästan 3 miljoner dödsfall årligen globalt.

Siffran understöder betydelsen av att bland annat minska luftföroreningar och partikelutsläpp i städerna, där koncentrationen oftast är högst och där invånarna ofta drabbas av hjärt- och lungsjukdomar som orsakats av dem.

LÖSNINGEN ÄR DELVIS HÄR REDANSource: ScienceDirect

Man nämner ofta elektricitet i diskussioner om hur man kan minska bilars partikelutsläpp i städerna och det gäller förvisso vanliga bilar, men när det kommer till tung trafik är tekniken ännu inte på plats. Så för tillfället är det nog klokast om lastbilar, som kör i stadsområden, och fordon och maskiner, som används för stadsutveckling, går över till biodiesel i stället.

Särskilt HVO100 Neste MY Förnybar Diesel ligger nära till hands att använda som ersättnig för fossil diesel för tung transport i städer eftersom det minskar partikelutsläppen med upp till 33 % jämfört med vanlig diesel. Det är även helt kompatibelt med vanlig diesel, så det kan användas i alla dieselmotorer 100 % rent eller utblandat. Det krävs inga nyinvesteringar eller förändringar på existerande fordon, vilket gör övergången enkel − och det är en stor fördel för stadsmiljön.

Ursprunglig källa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162520304157