Vi på Biofuel Express försöker hela tiden ha naturen och miljön i åtanke − i synnerhet när det gäller att utveckla stationerna. Det innebär också att när vi bygger ut stationsnätverket har vi gjort ett litet val för alla våra stationer − men ett val som har stor betydelse för den lokala miljön där stationerna byggs.

I stället för att stenlägga hela stationsområdet stöder Biofuel Express biologisk mångfald genom att se till att växter kan frodas på stationerna, vilket är till nytta för växter och djur i lokalområdena.

För oss handlar det inte enbart om att göra ett klokt val utan också om att låta miljöarbetet märkas − hela vägen …

Hitta station