Vi kan nu äntligen avslöja fantastiska nyheter; Biofuel Express-stationsnätet kommer även till Danmark.

Efterfrågan på gröna och fossilfria produkter i Danmark har ökat och därför har vi sett behovet av att göra produkterna mer lättillgängliga på den danska marknaden.

Generellt sett kommer våra stationer att finnas på nyckelplatser i Danmark med enkel åtkomst från motorvägen, och de kommer att ha den bästa typen av hårdvara när det gäller säkerhet.

Därför har Biofuel Express precis tecknat avtal med företagsområdet ”Business Park Falster” i Guldborgsunds kommun, som valts ut utifrån sitt fördelaktiga läge:

Biofuel Express vision och affärsmodell är en bra match med Guldborgsunds kommuns övergripande strategi för CO2-reduktion och minskning av fossila bränslen. Samtidigt tror vi att produkterna riktar sig till alla inom transportsegmentet och därför vill vi etablera oss med en tankanläggning med biobränslen i området kring motorvägen och Nørre Alslev, dit en stor del av den tunga trafiken är koncentrerad idag. Närheten till motorvägen ger goda möjligheter att locka ännu tyngre transporter till de hållbara drivmedlen”, säger Finn Bjarne Poulsen, Regional Key Account Manager, BFE.

Samtidigt kan Guldborgsunds kommun också se ett stort värde i att etablera företag som kan hjälpa till att minska utsläppen av CO2. Borgmästaren i Guldbordsunds kommun, John Brædder, säger:

”I Guldborgsunds kommun arbetar vi målmedvetet med att hitta platser där vi kan genomföra CO2-minskningar. Om vi som nation ska nå de nationella målen har vi som kommunens största företag ett stort ansvar. Så jag är glad att kunna välkomna ytterligare ett företag som fokuserar på hållbarhet och grön omställning.”

Stationen i Guldborgsunds kommun beräknas öppna sommaren 2022, vilket även gäller en större station i Padborg.

Stationerna kommer att ha HVO100 Förnybar Diesel, B100 Biodiesel RME Premium, diesel och AdBlue.

Har du frågor om stationsnätet eller vill höra mer om möjligheterna att tanka på stationerna får du gärna kontakta oss:

Finn Poulsen

Finn Bjarne Poulsen
fp@biofuel-express.com
+45  53 88 79 89