Det ökade fokuset på klimatåtgärder och dokumentation påverkar inte bara några få industrier och storföretag, utan alla industrier och företag – då ett eller några få företag inte klarar detta ensamma.

Precis som Rom inte byggdes på en dag, kommer inte alla företag byta från en dag till en annan. Men gradvis kommer fler bli medvetna om hur de kan bidra till att sänka koldioxidutsläppen löpande för att möta de ökande klimatkraven under kommande år …

Bakom scenen

Filmindustrin är en av de industrier som bland annat har tagit ställning för att påbörja resan mot nettonollutsläpp. Även om filmindustrin inte nödvändigtvis direkt förknippas med stora koldioxidutsläpp, fattas många beslut bakom kameralinsen som inte är speciellt fördelaktiga för klimatet som det ser ut just nu.
Enligt The Guardian (2020) produceras det enligt beräkningar 500 ton koldioxidekvivalenter per film i medeltal, vilket motsvarar 108 bilar som körs under ett år. Utav dessa härrör ungefär 51 % från transport. Därför är det nödvändigt att tänka om och se över hur allt från mat till framför allt transport inom industrin kan förbättras och bli mer hållbart.

Biofuel Express är en albert leverantör

Därför kan vi med stor glädja meddela att Biofuel Express har blivit en albert leverantör, och listas därför som en av deras hållbara leveranspartner, vilket kommer att bidra till att göra filmproduktionen grönare i framtiden. Här kan vi hjälpa till att leverera våra fossilfria produkter såsom HVO100 Neste MY Förnybar Diesel  eller B100 Biodiesel RME Premium för filminspelningsplatser i länder där Biofuel Express används.

Det här är en bra utgångspunkt för att möjliggöra en signifikant minskning av filmindustrins koldioxidavtryck vad gäller transportdelen, som till exempel avser landtransport och dieselgeneratorer.

albert supplier
albert supplier

Om du önskar mer information om hur filmproduktionen kan minska sina koldioxidutsläpp med hjälp av biobränslen, vänligen kontakta oss:

Liene Norberg

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 76 34 64 240