Hos Biofuel Express är kunden och service alltid i fokus och därför är det viktigt att säkerställa en hög nivå på service och kvalitet när våra kunder får bränsle eller besöker våra stationer och också att säkerställa omgivningen. Därför har en app utvecklats för att göra det ännu lättare för anställda att rapportera internt och att få en översikt ifall det skulle uppstå komplikationer på stationerna eller med en hemma placerad tank.

En certifierad partner

Appen bidrar till att stöda och förenkla Biofuel Express kontinuerliga strategiska arbete för att förbättra och följa ISO certifieringarna inom kvalitetsledning (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001).

Om du har frågor eller något oväntat händer med din tank på stationen är du alltid välkommen att kontakta oss per e-mejl eller telefon: + 46 418 495 120.

Läs mer om certifieringen av ISO
Direkteleverans