Biofuel Express har åtagit sig att följa Science Based Targets

Biofuel Express fortsätter klimatkampen genom att ansluta sig till Science Based Targets initiativet (SBTi), vars syfte är att förse företag med verktyg för att uppnå nettonollutsläpp. Genom att engagera sig i SBTi kan man minska koldioxidavtrycket och skapa ännu större öppenhet i förhållande till det arbete som redan görs internt inom företaget för att nå målen i Paris-avtalet och omvandla affärsverksamheten så att den passar in i den framtida ekonomin med låga koldioxidutsläpp.

Vad är Science Based Targets initiativet?

SBTi är en av de ledande globala drivkrafterna och initiativen för klimatåtgärder inom företagssektorn. Initiativet bygger på att göra det möjligt för organisationer att fastställa vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

Initiativet grundades genom ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wildlife Fund (WWF). Syftet är att visa företag och institutioner hur mycket och hur snabbt de måste minska sina utsläpp av växthusgaser för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringen.

SBTi är bland annat en ledande partner i företagsambitionen för 1,5°C-kampanjen – en brådskande uppmaning till handling från en global koalition av FN-organ, affärs- och industriledare som mobiliserar företag att sätta vetenskapligt baserade mål för nollutsläpp i linje med en framtid som syftar till att temperaturen inte ska överstiga 1,5°C.

Betydelsen av registreringen för Biofuel Express

Biofuel Express har alltid fokuserat på de gröna värdena och den här resan kommer bara att stödja det arbete som redan gjorts för miljön och klimatet inom företaget. I praktiken innebär detta att Biofuel Express åtar sig att mäta och rapportera företagets koldioxidutsläpp och inte minst att se till att klimatavtrycket gradvis minskas till nettonoll.

“Som organisation är vi mycket positiva till öppenhet och har alltid tagit hänsyn till den gröna agendan. Vi har redan gjort mycket för att skapa en hållbar verksamhet, och våra kunders rapportering om användningen av förnybara bränslen kan redan dokumenteras via vår kundportal Biofuel Express Insight. Därför var det mest naturliga och omedelbara steget att gå med i Science Based Targets, som kan hjälpa oss att bana väg för en verksamhet med nettonollutsläpp i framtiden”, säger Liene Norberg, hållbarhetsansvarig på Biofuel Express.

Inledningsvis godkänns Biofuel Express åtagande, och nästa steg i processen är därför en inventering av dagens utsläpp och utarbetande av en detaljerad plan för att uppnå de vetenskapligt baserade målen för företaget.

Du kan följa utvecklingen på webbplatsen, genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller genom att följa oss på LinkedIn.

Registrera mig för Biofuel Express nyhetsbrev

Jag ger härmed tillstånd för Biofuelo Express att skicka marknadsföring till mig via e-post eller telefon.

2022-06-16T13:18:56+02:00
Go to Top