För att fira Danske Banks hundrafemtioårsjubileum inbjöds Biofuel Express att framträda på scenen den 5 oktober baserat på deras insatser inom hållbarhet. Här skulle Biofuel Express tala om sin inställning till grön omställning för en publik som bestod av affärsföretag.

Av Danske Banks över 122 000 företagskunder var Biofuel Express en av de två uttagna företagen för att delta i en intervju och presentation på scenen. Här valdes Biofuel Express särskilt ut för dess insatser inom klimatområdet och det ökande intresset inom den gröna agendan, något som växer hos många företag med ökande kraven på konkreta och riktade klimatinsatser. Detta innebär att många företag kommer att möta stora strukturella förändringar, vilket kan vara fördelaktigt att överväga redan idag. Här har Biofuel Express erhållit stor erfarenhet med sin övergång från tung trafik till fossilfria drift och 13 års erfarenhet, som kan vara en inspirationskälla för andra affärsmän.

Styrelsemedlemmen och tillika representanten för Biofuel Express, Ole Brinch-Nielsen, skildrade under evenemanget ett företag som föds grönt, fördelarna och säkerligen också utmaningarna som är förenade med detta i ett ekonomiskt och affärsmässigt perspektiv.

I synnerhet kretsade talet kring hur ett starkt datadrivet och digitaliserat företag ofrånkomligen påverkar andra företags övergång till mer grönare och mer hållbara lösningar. Det är särskilt här som Biofuel Express också valt att ta ledningen, då de är den första nordiska regionen att utveckla en dataplattform för klimatrapportering inom området transport, vilken bland annat kan ge kunderna en översyn av deras övergripande CO2-minskning när de kör på fossilfria biobränslen.

Under hela evenemanget kunde således Biofuel Express bidra med sitt perspektiv, och sina erfarenheter, och inspirera andra företag som önskar en grönare och mer hållbar affärsmodell och framtid.