Fokus på dokumentation är en allt viktigare del av klimatarbetet.

Biofuel Express stöder nu ytterligare denna utveckling efter en framgångsrik ISCC-certifiering.

ISCC-certifieringen är ett av världens ledande certifieringssystem vars syfte är att skapa transparens kring hållbara lösningar, så att råvarorna kan spåras helt och hållet genom hela leveranskedjan. ISCC har ställt upp flera krav som handlar om att:

  • Tillämpa kriterier för social och ekologisk hållbarhet
  • Övervaka försörjningskedjor som är fria från skogsavverkning
  • Undvika omvandling av gräsmarker med biologisk mångfald
  • Beräkna och minska utsläppen av växthusgaser
  • Upprätta spårbarhet i globala leveranskedjor

ISCC-certifieringen är alltså din garanti för att de råvaror som våra fossilfria biobränsleprodukter tillverkas av har behandlats på ett hållbart sätt och bl. a. inte bidrar till att utrota skogarna och den biologiska mångfalden. Leveranskedjan bidrar också till att minska koldioxidutsläppen till förmån för klimatet.

Förutom de gröna och klimatvänliga värdena är det viktigt för Biofuel Express att kunna bidra till goda villkor – från det att råvarorna produceras till dess att bränslet hamnar hos kunden. Genom att skapa hållbara och socialt försvarbara system och lösningar säkras natur och människor i kommande generationer, vilket är en viktig del av Biofuel Express arbete och därför är ISCC-certifieringen av stor betydelse.

Din säkerhet för en kvalitetssäkrad partner

Förutom ISCC-certifieringen är Biofuel Express även ISO-certifierad, vilket handlar om kvalitetssäkring (ISO 9001:2015) och miljöledning (ISO 14001:2015). Det är särskilt viktigt att kunna dokumentera att man kontinuerligt arbetar för att förbättra produkter och processer, samtidigt som man förbättrar företagets miljö- och klimatavtryck.

Läs mer om ISO-certifieringarna

Transparens är vägen framåt

ISCC-certifieringen är ytterligare ett viktigt steg i Biofuel Express fortsatta fokus på att skapa transparens och giltig dokumentation för våra kunder för att visa deras positiva klimatpåverkan baserad på användningen av biobränslen, så att detta kan inkluderas i kundernas klimatberäkning.

Det är också just för att göra detta arbete ännu enklare som Biofuel Express Insight-portalen har lanserats för våra kunder. Biofuel Express Insight hjälper till att skapa en större insikt i kundens bränsleförbrukning, så att det enkelt och intuitivt framgår hur mycket koldioxiden har minskat, samt en detaljerad redogörelse för exakt vilka råvaror bränslet består av och var råvarorna kommer ifrån.

Läs mer om Biofuel Express Insight

Om du vill veta mer om våra ISCC-certifierade produkter är du välkommen att kontakta oss:


Liene Norberg

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 76 34 64 240

Coverbild: Neste