Återigen har Biofuel Express certifierats på nytt baserat på ISO-standarder för kvalitets- och miljöhantering.

En av certifieringarna är ISO 9001, som handlar om att ha ett starkt kundfokus och systematisk inställning till kvalitetssäkring av våra produkter och processer. Framför allt bidrar det till att säkerställa att våra kunder alltid kan förvänta sig en jämn kvalitet på produkter och tjänster, samt en kontinuerlig förbättring.

Den andra ISO-certifieringen ligger inom 14000-familjen, som handlar om att ha ett effektivt miljöhanteringssystem där företagets miljöarbete kontinuerligt mäts och förbättras. Det ger våra kunder visshet och tillförsikt om att vi på Biofuel Express ständigt ägnar oss åt att förbättra vårt miljö- och klimatavtryck.

Det är en viktig milstolpe att bli certifierad så att vi kan dokumentera och förbättra vårt arbete med miljö och kvalitet så att våra kunder kan känna sig trygga hela tiden.

Du kan läsa mer om andra initiativ för att skapa en sund och hållbar verksamhet här.