EU-kommissionen beviljade Sverige ytterligare skattebefrielse för starkt blandade biobränslen som t.ex.  HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel RME.

Det innebär att en annars potentiell prisökning vid årsskiftet skjuts upp. EU-kommissionens beslut gäller ett år, men fortsätter garantera hållbara transporter 2021 och minska Sveriges beroende av fossila bränslen. Biogas har undantagits från skatt för de kommande tio åren.

Detta har varit ett aktuellt problem, speciellt för transportsektorn, där man kontinuerligt arbetar för mer hållbara lösningar för att uppnå klimatmålen, som den svenska regeringen arbetat så hårt för att uppnå. Därför avser regeringen även att fortsätta säkerställa att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU-bestämmelserna möjliggör kostnadseffektiv styrning för minskade utsläpp av växthusgaser.

Vill du också bli fossilfri?

Våra rådgivare är redo att hjälpa dig med en säker övergång!

Helena Söderman
Tlf: + 46 723 66 33 17
E-post: hs@biofuel-express.com

Jacob Nilsson
Tel.: + 46 763 066 370
E-post: jn@biofuel-express.com