För att möta den ökade efterfrågan på biobränsle är det nödvändigt att tänka utanför boxen. Man måste söka efter nya alternativ för att kunna producera tillräckligt stora volymer och ersätta så mycket fossilt bränsle som möjligt.

Ett av de mest lovande råmaterialen för HVO100 Neste MY Förnybar Diesel, som dessutom erbjuder fullständigt unika möjligheter, är alger. Genom fotosyntes bidrar mikroalger med upp till 50 % av den luft vi andas. Det finns hundratusentals arter av alger, från enorma sjögräs till små mikroorganismer, i våra hav, floder och sjöar. När det gäller tillverkning av bränsle är mikroalger särskilt intressanta eftersom de använder energi från solljuset för att syntetisera socker, fett och andra komplexa biomolekyler, som främjar sin egen snabba tillväxt. Lipiderna och fettsyrorna, som de tar upp, har hög energitäthet och är ett utmärkt råmaterial för biobränsle.

Vår partner Neste har forskat och utvecklat användningen av alger under mer än 15 år. Man har dessutom kommit fram till att algceller dubblerar sig varannan dag, och många av dem delar sig och växer till så snabbt att de kan skördas dagligen. Därför har de en effektiv tillväxtpotential både vad beträffar odling och skörd.

Till algernas fördelar hör att:

  • De är mikroskopiska i storlek och bara behöver vatten, sol, koldioxid och näringsämnen för att växa.
  • Dessutom trivs de i saltvatten och till och med i avfallsvatten, då de konsumerar minimalt med färskvatten.
  • Som bonus bevaras värdefulla landområden till jordbruk.
  • Alger är näringsrika och kan användas för många ändamål, från bränsle till mat.

För närvarande arbetar Neste särskilt med att ta reda på hur man kan använda hela algern på bästa sätt, så att alger kan bli framtidens nya och skalbara råmaterial för biobränsle.