DEN SNABBASTE VÄGEN
TILL FOSSILFRIA TRANSPORTER

100% FÖRNYBAR OCH HÅLLBAR DIESEL

DEN SNABBASTE VÄGEN
TILL FOSSILFRIA TRANSPORTER

100% FÖRNYBAR OCH HÅLLBAR DIESEL

FOSSILFRI PÅ 5 MINUTER

BIOBRÄNSLE – DEN ENKLASTE VÄGEN TILL FOSSILFRI DRIFT

 • Fossilfritt dieselalternativ
  – förnybar och hållbar diesel

 • CO₂-reduktion upp till 90 %  jämfört med vanlig diesel

 • Renare luft och ökad livskvalitet i städerna;
  luktfri, färre luftpartiklar och lägre motorbuller

 • Biologiskt nedbrytbar

 • Kan användas i alla dieselmotorer

 • Godkänt av ledande motortillverkare

 • Kräver inga investeringar
  – kompatibel med befintlig bränsleinfrastruktur

HVO100 Förnybar Diesel

B100 Biodiesel RME Premium

Biogas

FOSSILFRI PÅ 5 MINUTER

BIOBRÄNSLE – DEN ENKLASTE VÄGEN TILL FOSSILFRI DRIFT

 • Fossilfritt dieselalternativ
  – förnybar och hållbar diesel

 • CO₂-reduktion upp till 90 %  jämfört med vanlig diesel

 • Renare luft och ökad livskvalitet i städerna;
  luktfri, färre luftpartiklar och lägre motorbuller

 • Biologiskt nedbrytbar

 • Kan användas i alla dieselmotorer

 • Godkänt av ledande motortillverkare

 • Kräver inga investeringar
  – kompatibel med befintlig bränsleinfrastruktur

Behöver du en snabb överblick över produkterna?

Ladda ner vår broschyr

Behöver du en snabb överblick över produkterna?

Ladda ner vår broschyr

Kvalitet med omtanke

MARKNADENS BÄSTA BIOBRÄNSLE FÖR MOTOR OCH MILJÖ

B100 Biodiesel RME Premium

1:a generationens biodiesel, FAME
Tillverkad av hållbar rapsolja (RME)
 • Upp till 70 % CO₂-reduktion

 • Bästa RME biodieselkvaliteten på marknaden

 • Strategiskt utvecklad för 100 % användning

 • Patenterad ytbehandling

 • Kan användas vid låga temperaturer ner till -20°C

 • Hållbar körning

LÄS MER OM B100 BIODIESEL RME PREMIUM

HVO100 Renewable Diesel

Avancerad syntetisk diesel
(2:a generationen)
Tillverkad av avfall och rester
 • Upp till 90 % CO₂-reduktion

 • Luktfri och mindre lokala utsläpp

 • Högre cetantal – extra kraft för motorn

 • Minskar motorbullret (dB)

 • Överlägsen prestanda ner till -32°C

 • Utmärkta lagringsegenskaper
  – förlorar inte i kvalitet

LÄS MER OM HVO100 RENEWABLE DIESEL

Biogas

LBG – flytande biogas
Tillverkad av gödsel, kompost
och avfall
 • Mer än 100 % CO₂-reduktion

 • Minskar NOx-gaser med 70 %
  – som är skadligt för människor och som kan bidra till surt regn

 • Stora mängder avfall tas tillvara och näringsämnen återvinns

 • Tillverkad av danska biogasanläggningar

 • Överlägsna kylegenskaper, ner till -82 °C°C

 • Återvinner kväve (25 %), fosfor (60 %) och kalium (100 %)

LÄS MER OM BIOGAS
Transportation forms

Under 2022 har våra kunder minskat sina CO2-utsläpp med en mängd motsvarande det totala antalet besökare som får plats i Friends Arena i Stockholm.

0
Ton CO2-reduktion
0%
Total CO2-reduktion
0
Personernas årliga CO2-utsläpp